Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

Dit is de standaardprijslijst.
Vanaf 1 januari 2013 gelden weer gereguleerde tarieven bepaald door de NZa en nieuwe codes

Deze prijzen gelden voor alle patiënten, Indien uw zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunnen andere prijzen gelden.

U krijgt zelf de nota en moet die zelf verrekenen met uw zorgverzekeraar

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2019.

Tandheelkunde

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Consultatie en diagnostiek

Wortelkanaalbehandelingen

Kaakgewrichtbehandelingen

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Implantaten

Preventieve mondzorg

Kunstgebitten

Kronen en bruggen

Tandvleesbehandelingen

Uurtarieven

Vullingen

Maken en beoordelen foto's

Abonnementstarieven

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

 

Service prestaties niet vallend onder de NZa-lijst

Code C90: niet of te laat afgezegde afspraak  –  tot 100% van de kosten van de voorgenomen behandeling. zie **
Code C70 – keuringsrapport inclusief BW’s  € 75,–
Code C75 – keuringsrapport zonder BW’s € 45,–
Code C76 – afgifte gezondheidsverlering en/of afgifte verklaring voor verzekering € 50,– simpel
uitgebreide verklaring bijvoorbeeld na een ongeval € 90,–

** Een afspraak dient minimaal 2 werkdagen van te voren (telefonisch) afgezegd te worden

Administratiekosten  –  € 2,00
Bij deelbetalingen, dubbele betalingen of onjuiste betalingen worden administratiekosten berekend

Herinneringskosten  –  € 3,50
Per gestuurde herinnnering worden herinneringskosten berekend (vanaf herinnering 2)

Siersteentje –  € 50,00 (inclusief het (sier)steentje)
Kosten van een apparaat om gewoontes af te leren  –  € 35,00 (excl. materiaal/techniekkosten)
(bijvoorbeeld Oral Screen of Kidstrainer) 

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.