Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld .

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • contant
  • per pin
  • via overschrijving

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

U krijgt de nota zelf toegestuurd, tenzij u verzekerd bent bij ENO (Salland verzekeringen, HollandZorg ).
U ontvangt een digitale nota per mail of een acceptgiro per post.
Er is ook een PIN apparaat
Verder kunt U altijd contant betalen bij de praktijk (dan bijvoorkeur per pin)
U wordt verzocht die nota zelf te betalen met vermelding van notanummer of betalingskenmerk.
Indien u een tandartsverzekering hebt of vergoeding uit de basisverzekering krijgt (jeugd tot 18 jaar en volledige gebitten) dient uzelf de nota naar de zorgverzekeraar te sturen en het geld op u eigen rekening terug te laten storten.